سفارش تبلیغ
صبا

جوان

دیدن دوستای قدیمی..دور هم بودن..رستوران کلوا..

      یه روز خیلی پر خاطره با یه ریسک بزرگ..

                                    خدایا مرسی که به خیر گذشت..

                     قیافه هیدخت دیدنی بود..

عشقم مرسی ..انگیزه زندگیمی..

طرز فکر بچه ها ناراحتم کرد..آخه اونا که نمیدونن ما چقدر همدیگرو دوست داریم..

             حرف هاشون واسم مهم نیست..

40 روز دیگه..

 


ارسال شده در توسط وحید میرزایی
بالاخره روزشماری تموم شد..

22 شهریور تا 25 ام .. بهترین خاطره ی زندگیم.. قشنگترین روز و شب..آرامش کامل..

هیچ موقع از ذهنم نمیره..

خوشحالم..


ارسال شده در توسط وحید میرزایی
این روزها برادر بزرگم که در یکی از نیرو ها خدمت می کند تعریف می کرد:

سرباز وظیفه های لیسا نس را جمع کرده و از آنها می خواتند تا خود را معرفی کنند.لیسانس وظیفه ها هر یک برخاسته و رشته ی تحصیلی و دانشاین روزها برادر بزرگم که در یکی از نیرو ها خدمت می کند تعریف می کرد: گاه ...خود را می گفتند.

تیمسار همه ی بچه ها را مهندس خطاب می کرد:

آقا مهندس شما چی خوندین ؟

بچه ها هم که غالبارشته های فنی خوانده بودندمی گفتند:مهندسی صنایع غذایی،صنایع پترو شیمی و...

در میان گروهان ،من و یکی دیگر از بچه ها رشته مان فنی نبود ،به من که رسید گفت :

آقا مهندس شما چه رشته ای خوانده اید؟ 

-صنایع ...

-بچه ها همه به من زل زدهو منتظر بودند که منبه تیمسار چه پاسخی خواهم داد .

-جناب تیمسار من صنایع ادبی خوانده ام .

تیمسار و  بچه ها خندیدند.

-صنایع ادبی ؟مگه صنایع ادبی هم داریم ؟لابد این جز صنایع سنگین است نه؟

می شود بگویید شما چه صنعتی را تولید می کنید ؟

من هم در پاسخ گفتم :ما هم صنایع لفظی تولید می کنیم هم صنایع معنوی .

کتابهای زیادی هم در این رشته تالیف شده است .که در مجموع کتابهای پیچیده و فنی و دشواری هستند


ارسال شده در توسط وحید میرزایی
مقاله

 از برای زن به میدان فراخ زندگی            سرنوشت و قسمت جز تنگ میدانی نبود  

                                                                                                          "پروین"

فرهنگ شرق زمین در طول تاریخ فرهنگی  مذکر بوده است،فرهنگی ساخته و پر داخته مردان و برای مردان،چنین فرهنگی هیچ گاه به زن اجازه حضور در صحنه اجتماع،فرهنگ و ادبیات را نداده است "روزگا زنان مشرق زمین همه جا تاریک و اندوه خیز و همه جا آکنده به رنج و شفقت و همه جا پر اسارت  و مذلت بوده است "*

 در ایران نیز زن موقعیتی از این بهتر نداشته است :جهالت ها،عقب ماند گی ها،سنت ها ی منحط پدر سالاری،...همگی دست به دست  هم داده و شبکه ای چون تار عنکبوت بافته و زن در آن گرفتار گردیده است و پرده نشین.**

به طوری که حتی نمی توانسته حاضر و ناظر بر جریانهای اجتماعی و فرهنگی روزگار خود باشد،چه رسد  به اینکه زینب وار با نطق و پیام خود مجلس یزذیدیان را به  لرزه در آورد.

نبودن زن در صحنه  اجتماع روابط اجتماعی را ناقص جلوه می دهد و فرهنگی که از خلال چنین روابطی

شکل می گیرد فرهنگی سالم نمی تواند بود ،تاریخی که برآن عطوفت و محبت زن حاکم نباشد ،تاریخی ظالم و فاجر خواهد بود و تاریخ گذشته ایران واقعاظالم و مذکر است که هرگز در بستر مهر مادرانه جاری نشده است و به همین دلیل از شقاوت و بی رحمی و خشونتی بهره برده که کمتر می توان نظیرش را در تاریخ پیدا کرد .****خطاب به پروین اعتصامی در جشن فارغ التحصیلی با عنوان "زن در تاریخ"

**دکتر علی شریعتی فاطمه فاطمه است.

***رضا براهنی ،تاریخ مذکر:نقل قول از گفته های آقا ی براهنی در این زمینه به منزله قبول دیدگاه ایشان در این رابطه نیست.ایشان گر چه فرهنگ  مذکر را محکوم می کند اما از دیگر سو در نتیجه گیری از بحث خود زن  ایرانی را بی ریشه،بی هویت و بی فرهنگ می نامد .و فرهنگ و ادبیات را صرفا به مفهوم رسمی آن  در نظر می گیرد و تمایز ی بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی قایل نمی شود .واقعیت این است که فرهنگ غیر رسمی ،خاصه ادبیات شفاهی سرشار از روح و  محبت زنانه است و ایشان بدون در نظر گرفتن نقش  عظیمی که زنان و مادران ما در آفرینش ،حفظ و انتقال فولک لور داشته اند این حکم کلی و ناروا را صادر می کنند.


ارسال شده در توسط وحید میرزایی